Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Đạ Ròn

Đạ Ròn, Xã Đạ Ròn, Huyện ĐơnDương, Lâm Đồng
0916270789
ldg-donduong-thcsdaron@edu.viettel.vn